Dr. P. C. Jain

Dr. P. C. Jain

Members
CA. (Dr.) Debashis Mitra

CA. (Dr.) Debashis Mitra

Members
CA. (Dr.) Rohit Ruwatia

CA. (Dr.) Rohit Ruwatia

Members
CA. Abhay Chhajed

CA. Abhay Chhajed

Members
CA. (Dr.) Anuj Goyal

CA. (Dr.) Anuj Goyal

Members
CA. (Dr.) Raj Chawla

CA. (Dr.) Raj Chawla

Members
CA. Pramod Jain

CA. Pramod Jain

Members
CA. Rajendra Kumar P

CA. Rajendra Kumar P

Members
CA. Aniket Sunil Talati

CA. Aniket Sunil Talati

Members
CA. Umesh Sharma

CA. Umesh Sharma

Members
CA. Sanjay Kumar Agarwal

CA. Sanjay Kumar Agarwal

Chairman
CA. Hans Raj Chugh

CA. Hans Raj Chugh

Vice Chairman
CA. Ranjeet Kumar Agarwal, President (Ex-officio)

CA. Ranjeet Kumar Agarwal, President (Ex-officio)

Members
CA. Charanjot Singh Nanda

CA. Charanjot Singh Nanda

Members
CA. (Dr.) Rajkumar Satyanarayan Adukia

CA. (Dr.) Rajkumar Satyanarayan Adukia

Members
CA. Chandrashekhar Vasant Chitale

CA. Chandrashekhar Vasant Chitale

Members
CA. Vishal Doshi

CA. Vishal Doshi

Members
CA. Priti Savla

CA. Priti Savla

Members
CA. (Dr.) Sanjeev Kumar Singhal

CA. (Dr.) Sanjeev Kumar Singhal

Members
Shri Sanjay Kumar

Shri Sanjay Kumar

Members
Shri Ritvik Ranjanam Pandey

Shri Ritvik Ranjanam Pandey

Members